Učestvujte u PerSu nagradnom konkursu!
19.7-15.8.2023.

Autentičnost čini razliku. Budi hrabar.

*Sačuvajte fiskalni račun sa kojim učestvujete na konkursu, jer pomoću njega preuzimate nagradu.

** Jedan u;esnik konkursa može učestvovati samo jedanput, sa jednom fotografijom i jednim računom.

*** Podaci će biti sakupljeni isključivo za svrhu nagradnog konkursa, a njihovo čuvanje prestaje datumom završetka istog.

Copyright 2021. PerSu DTL. Sva prava zadržana.