Opšti uslovi korišćenja

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Registracijom na Persu.rs ili korištenjem web sajta persu.rs dajete saglasnost da BB Trade i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): lične podatke navedene u prijavama dostupnim na web sajtu.

Pomenutu saglasnost za obradu podataka posetilac daje u svrhu upoznavanja BB Trade sa kupovnim navikama kupca u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe BB Trade i partnera za sve vreme trajanja kupčeve registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga.

Posetilac u svakom trenutku može u celosti povući izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada podataka posetioca.

Posetilac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze PerSu telefonskim putem ili putem e-maila.

Sigurnost

Prilikom registracije u Persu Internet prodavnicu bićete dužni da kreirate lozinku koju ste dužni da ne otkrivate drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i porudžbine koje su poručene pod Vašim nalogom. Ukoliko znate ili sumnjate da još neko zna Vašu lozinku, dužni ste da nas obavestite o tome tako što će te pozvati naš Kontakt centar na besplatni broj telefona 0800/030-030 ili nam uputiti obaveštenje na meil adresu [email protected], kako bismo Vam dali uputstvo za izmenu Vaše lozinke.

Dostupnost Persu.rs

BB Trade nastoji da Vam da najbolju moguću ponudu usluga, pri čemu ne može garantovati da će usluge na internet stranici Persu.rs odgovarati Vašim potrebama. BB Trade takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru na telefon 0800/030-030 ili na meil [email protected] bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Povezane Internet stranice

Web stranice Persu.rs uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole BB Trade, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga BB Trade nije odgovorana za sadržaj na tim stranicama.

Deo web stranica Persu.rs predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usaglašeni sa zakonskim normama i pravilima. BB Trade nije odgovorana za bilo kakve greške i nepravilnosti marketinških materijala.

Važenje pravila

BB Trade zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Persu.rs. Ako web stranice Persu.rs nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja Persu.rs. BB Trade neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Ako se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja Persu.rs, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Persu.rs, a Vas molimo obratite se našem Kontakt centru 0800-030-030 ili putem meila: [email protected], a kako bismo Vas izbrisali iz baze korisnika Persu.rs.