PerSu marketi – Konferencija za poslovođe

U uslovima nezaustavljive tržišne konkurencije, lojalni kupac je imperativ, a put do te veze je više nego strateški. Za kompaniju PerSu marketi, lojalnost ne obuhvata samo razvoj osećaja pripadnosti kod kupca, već i razvoj tog osećaja kod svakog zaposlenog, jer jedino tim koji deli isti sistem vrednosti osvaja srce kupca.  

Konferencije za poslovođe u PerSu marketima, tradicionalno se organizuju kvartalno, četiri puta godišnje, i prava su prilika da se razmene iskustva i informacije, predstave rezultati, kao i planovi za naredni period. Nekoliko konferencija u poslednjih godinu dana je odloženo zbog pandemije, ali je u danima za nama, posle dugo vremena, nova Konferencija ipak održana.

Tokom Konferencije govorilo se o ključnim rezultatima poslovanja PerSu marketa. Prva tema je bila Covid izazovi, novi trendovi tokom koje se govorilo o promenama koje je sa sobom donela pandemija, kako u ponašanju kupaca, tako i u uslovima obavljanja dnevnih aktivnosti svih zaposlenih u kompaniji. Druga tema, Analiza rezultata poslovanja bila je prilika da se predstave ostvareni rezultati tokom prve polovine godine. U drugom delu dana govorilo se o planovima, mogućnostima poboljšanja komunikacije sa kupcima kroz bolju organizaciju rada, efikasno predstavljanje asortimana i iznad svega kroz još bolju uslugu.

Rukovodstvo kompanije od prvog dana poslovanja razvija koncept zajedničkog uspeha, u kome važnu aktivnu ulogu imaju svi zaposleni bez obzira na poziciju. Na čelu uigranih i složnih timova su stručne i posvećene poslovođe, koje su najvažnija spona između rukovodstva kompanije i svih zaposlenih.

Preko hiljadu ljudi čini PerSu tim. Kvalitetna organizacija i komunikacija u okviru ovako velikog tima je preduslov za napredak celokupnog poslovanja. Jasno determinisana strategija koja na adekvatan način, u skladu sa funkcijom, uključuje sve zaposlene je put do lojalnog i zadovoljnog kupca, zadovoljnih i motivisanih zaposlenih, kao i uspešnog poslovanja.