Interne vesti 20.06.2019.

Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara Odluka i raspodeli dobiti Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja